Specialty Fertilizers

Specialty Fertilizers oferuje innowacyjne rozwiązania dla terenów zieleni, roślin ozdobnych i upraw specjalistycznych dostarczając wydajne i sprawdzone nawozy znanych marek jak Osmocote, Sportsmaster, Agroblen, Sierrablen i Peters

Food

Dział FOOD działa w przemyśle spożywczym (przetwórstwo mięsa czerwonego i drobiowego). Oferuje mieszanki przypraw oraz dodatki funkcjonalne, ułatwiające m.in. warunki peklowania mięsa, soczystość i związanie plastrów wyrobów mięsnych, poprawę trwałości barwy gotowych przetworów

Polityka prywatności

Gromadzenie informacji

Informacje ogólne: każde wejście na stronę internetową jest rejestrowane poprzez  dane, które nie dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane te służą do uzyskania dostępu do witryny. Te nieosobowe informacje obejmują rodzaj i wersję przeglądarki oraz usługodawcę. Używane są w celu diagnozowania problemów z serwerem, administrowania witryną i rejestrowania ogólnych danych statystycznych.
Na stronie mogą pojawić się zakładki do rejestrowania danych osobowych, których rejestracja jest dobrowolna: dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe będą mogły być wykorzystywane jedynie w sposób zgodny z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

Korzystanie z plików cookie

Funkcja przeglądarki znana jako "cookie" może być wykorzystana na stronie internetowej. Cookies to małe pliki umieszczane na dysku twardym, które pomagają w dostarczaniu dostosowanych informacji. Cookies są wykorzystywane do śledzenia kliknięć i przekazują informacje dotyczące korzystania z serwisu. To pozwala przekazywać informacje dostosowane do zainteresowań odwiedzających, w oparciu o uprzednio przeglądane zawartości,

W przypadku całkowitego wyłączenia funkcji cookie, niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.

Aktualizacja Polityki Prywatności

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona ze względu na dodanie nowych funkcjonalności stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje istotna zmiana zasad dotyczących danych osobowych zmiany zostaną uwzględnione tylko w stosunku do danych osobowych zbieranych na bieżąco, “Data wejścia w życie" polityki zostanie zaktualizowana.
Oświadczenie bezpieczeństwa
Everris ogranicza liczbę pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych naszych klientów, a nasi pracownicy są poinformowani o konieczności i znaczeniu poufności. Mimo wdrożenia tych środków bezpieczeństwa, należy pamiętać, że 100% zabezpieczenie nie zawsze jest możliwe.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności lub wykorzystywania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt:

BIURO:
ICL Polska sp.z o.o
Ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa
NIP: 951-20-13-507

Ostatnia aktualizacja 14 maja 2013

Where needs take us